СІЛЬ                                                              СОДА